Hastane Otomasyonu Programı

Önceki Sayfa | Hastane Programları | Sonraki Sayfa


Global Hastane Otomasyonu şirketimizce 1994 yılından itibaren geliştirilmekte ve bir çok hastanede başarı ile uygulanmaktadır. Yedi yıllık tecrübenin neticesi olarak hastane işletmelerine çağdaş ve kapsamlı bir yönetim sistemi sunmaktan dolayı gururluyuz. 
Yazılımın ana hedefi , tüm hastane birimleri arasında uyumlu çalışma ortamı sağlamaktır. Bu entegrasyon , hastanenin bütün kaynaklarının (zaman , insan gücü , mal , finans kaynakları vs.) en etkin şekilde kullanılmasına olanak verir. Önceleri elle takip edilen evrak ve yapılan işlemler , bu yazılım sayesinde bilgisayar tarafından takip edilir ve yönetilir. İdare ve sağlık birimleri arasında hem lokal , hem de global entegrasyon yapılarak , zaman kaybının minimuma indirilmesi mümkündür. Program , işletim sisteminden de yararlanarak farklı seviyelerde güvenlik sağlamaktadır.

Global Hastane Otomasyonu birçok modülden oluşmaktadır. Bu modüller arasındaki bağlantılar hastane otomasyonumuzu esnek,güvenilir,hızlı ve işlevsel bir program haline getirmiştir.

Vezne-Hasta Kabul

 • Doktorlara randevu verme ve randevu durumlarını kontrol etme

 • Hastaya hizmet,tetkik ve malzeme fiyatlarını bildirme

 • Hasta yatışlarında oda durumu kontrolü

 • Hasta müracaat kontrolü

 • Muayene kaydı ve polikliniklere yönlendirme

 • Müdahaleleri faturalama

 • Tetkik birimlerin isteklerinin girişi,hastaları ilgili birimlere yönlendirme ve numunesi alınmış laboratuar isteklerini faturalama

 • Her anlaşmalı kurum için farklı fiyat listeleri oluşturma

 • Günlük ayrıntılı vezne icmali(Nakit,kredi kartı vb.)

Poliklinik

 • Hastanenin özelliklerine göre poliklinik tanımlama ve gruplama

 • Her poliklinik için farklı muhasebe hesapları kullanılarak gelir takibi

 • Polikliniklere ayrı depo verilerek her polikliniğin ilaç ve malzeme sarfiyatı takibi

 • Hasta şikayetleri,anamnezler,tedavi notları ve reçete kayıtları

 • Her branş için hazırlanan fizik bulgular mönülerinden,farklı tıbbi detayların takibi(Örneğin çocuk menüsündeki boy,tartı,baş çevresi grafikleri ve aşı takibi)

Aşağıda çocuk,göz,göğüs hastalıkları,kadın doğum polikliniklerinin kullanmış olduğu farklı fiziki bulgular menülerini görebilirsiniz.

Yukarıdaki resimde çocuk polikliniğinin kullanmış olduğu pediatri bilgilerinin girilebileceği fiziki bulgular penceresi görülmektedir.

Üstteki resimde çocuk polikliniği tarafından çeşitli dönemlerde fiziki bulguları girilmiş olan hastanın tartı grafiği görülmektedir.

Yukarıdaki resimde göz polikliniğini tarafından kullanılan Ortoptik verilerin girildiği fiziki bulgular ekranı görülmektedir.

Üst resimde göğüs hastalıkları polikliniği tarafından kullanılan göğüs bilgileri menüsü görülmektedir. İlgili menüde akciğer grafiği üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kayıt ve yazıcıdan döküm işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Yukarıdaki resimde kadın doğum polikliniğini tarafından kullanılan fiziki bulgular ekranı görülmektedir.

 • Yapılan müdahalelerin girişi

 • Poliklinikten tetkik birimlerine istek girişi ve sonuç dökümleri

 • Her poliklinik için ayrı protokol defteri alma imkanı

Servis

 • Hastanenin özelliklerine göre servis tanımlama ve gruplama

 • Her servis için farklı muhasebe hesapları kullanılarak gelir takibi

 • Servislere ayrı depo verilerek her servis için ilaç ve malzemem sarfiyatı takibi

 • Serviste,yatan hasta odalarının doluluk oranının takibi

 • Hasta yatış ve takibi

 • Servisten tetkik birimlerine istek girişi ve sonuc raporunu görebilme

 • Ameliyathaneye sevk ve ameliyat işlemlerinin takibi(ilaç,malzeme çıkışı,ameliyat ekibi, endikasyon,postop tanı,anestezi notları vb.)

 • Yatan hasta faturalamada, her kurum için fiyatlandırma.Ayrıca ilaç/malzeme,tetkik birimleri ve yapılan hizmetlerden ayrı ayrı ıskonto verebilme

 • Servislerin protokol defteri dökümü

Tetkik Birimleri

 • Hastanenizde bulunan tetkik birimlerini tanımlama imkanı(Biyokimya laboratuarı,USG,EKG vb.)

 • Her birim için esnek tetkik tanımlama

 • Tetkik tanımlamada referans aralıkları,şablon yaratma,harf kısaltmaları vb. kolaylıklar

 • Tanımlanabilir tetkik istek formu

 • Kullanıcının isteği doğrultusunda tanımlanabilir tetkik birimi sonuç formu

 • Dışarıdan,Polikliniklerden ve servislerden isteklerin girişi ve sonuçların dökümü

 • Her tetkik için belirli tarihler arasında adedini ve toplam tutarı görme. Bu şekilde stok sarfiyatı ile kıyaslanarak,pahalı kitlerde,filmlerde vb. kaçakları önleme imkanı

 • Her kurum için özel tetkik paketleri oluşturma

 • Check-up grupları oluşturma

 • Esnek tetkik paketleri oluşturma

 • Her istekten hastalara,kurumlara veya cari hesaplara fatura oluşturma imkanları sunulmuştur.

 • Her tetkik için ayrı ayrı sonuç resmi kullanabilme imkanı.

Eczane

 • Her hastane birimi için farklı depo takibi

 • Tüm hastane stoklarının üç ayrı birimde takibi(adet,paket gibi)

 • Asgari ve azami stok seviyelerini belirtme ve asgarinin altındaki ve azaminin üstündeki stokların listesini alma olanağı

 • Her stok için satış miktarını ve kar/zararını görme imkanı

 • Stok hareketlerini tüm işletme için,veya belirli bir depo için listeleme

 • Müdahalelerde ve Yatan hastaya ilaç malzeme çıkışı

 • Miyadı dolmuş ilaçların,fire veya sarf fişleriyle stoktan eksiltme olanağı

 • Mal alım faturalarının ve irsaliyelerin girişi

 • Depolar arası stok transferi

 • Stoklarla ilgili çeşitli durum ve hareket raporları

Ticari Entegre

 • Global hastane otomasyonuna dahil olan ticari programlar, başka bir ticari program gereksinimini ortadan kaldırmaktadır.Bunun nedeni Global Hastane Otomasyonunun ve ticari programların çok yönlü entegre çalışmasıdır. Girilen vezne fişleri, müdahale faturaları, tetkik birimleri faturaları ve yatan hasta faturaları tüm hesap dağılımları ile (örneğin : yatan hasta faturasında ilaç gelirleri hesabı,tetkik birimi gelirleri hesabı,hastanın yattığı servis geliri hesabı vb.)muhasebe programına entegre edilebilmektedir.Ayrıca tüm kurumların, hastaların ve satıcıların cari hesaplarını çok yönlü takibi sunulmuştur.(örneğin : bir kurumdan alınan çekin bankaya takasa verilmesi,tahsili,iadesi ve bu hareketlerin doğurduğu tüm muhasebe fişlerini oluşturma ve listeleme imkanı.)

 • Ticari programa dahil olan demirbaş programı ile yeniden değerlendirme işlemi,biriken fonu sermayeye aktarma,ayrılan amortismanı görme vb. seçenekler mevcuttur.


Copyright©Global Bilgisayar & Kontrol Sistemleri